Сертификат за качество в бизнеса

Сертификат за качество в бизнеса

САТ Хелт привлече 3 млн евро инвестиция

САТ Хелт привлече 3 млн евро инвестиция

САТ Хелт е победител в категорията GO GLOBAL AWARDS 2022

САТ Хелт е победител в категорията GO GLOBAL AWARDS 2022

Партньор на EHDEN

Партньор на EHDEN

Certificate of Approval - ISO 9001/2015

Certificate of Approval - ISO 9001/2015

Digital Health and Innovation Cluster Bulgaria

Digital Health and Innovation Cluster Bulgaria