САТ Хелт отпразнува 5 години в сектор здравеопазване със събитие в Гранд Хотел Милениум София на 30 ноември 2022г., на което се събраха партньори от фармацевтчния и здравния сектор. Компанията представи своите ключови постижения и сподели амбицията си да се фокусира върху интегрирани хибридни решения за здравеопазване (включително телемониторинг) и разшияването си на международни пазари.