SAT Health – бързоразвиваща се компания за анализ на данни и дигитални решения в здравеопазването придоби медицински център Home Medic и Пиа Матер - домашни грижи за възрастни хора.

Компанията използва привлечената през октомври 2022 г. инвестиция от Invenio Partners за реализация на проекти, основани на интегриран подход към здравеопазването, който съчетава медицински центрове, домашни грижи, социални услуги и телемедицина.


SAT Health – бързоразвиваща се компания за анализ на данни и дигитални решения в здравеопазването обяви придобиване на Медицински център Home Medic и компанията за домашен социален патронаж Пиа Матер като част от стратегията си за развиване на нови услуги, внедряване на съвременни технологични решения в здравеопазването и предоставяне на интегрирана здравна и социална грижа. 

През октомври 2022 г. SAT Health привлече инвестиция от Invenio Partners Fund II SCSP (Инвенио Партнърс), фонд за рисково инвестиране с фокус Югоизточна Европа, в размер на 3 милиона евро, за да разшири своето портфолио от продукти и услуги, както и географското си присъствие. Проектите на SAT Health са насочени към насърчаване и подобряване на достъпа до качествени здравни услуги, а екипът на компанията е обединен от стремежа да създава и внедрява иновативни идеи в реалния живот за едно по-добро здравеопазване.

Александър Алексиев, основател и изпълнителен директор на SAT Health: „Щастливи сме, че можем да обявим тази важна за компанията стъпка, в нашето пътуване за предоставяне на иновативни и интегрирани решения за здравеопазване и грижа не само в България. Работим върху обединяването на компаниите под общ нов бранд, който ще предложи цялостна здравна и социална грижа с безпрецедентно качество. В сърцето на бизнеса ни гори кауза, която ни дава заряд и смисъл - тя превръща клиентите ни в партньори, а колегите сплотява в силен и мотивиран екип. Продължаваме да растем и да се развиваме като компания, винаги водени от нашата мисия да подобряваме и оптимизираме процесите в здравния сектор и да оказваме положително въздействие върху живота на хората.”

“Имайки предвид демографските тенденции не само в България, а и в световен мащаб, придобиването на Пиа Матер е логичното продължение в реализирането на дългосрочната стратегия на SAT Health, обединена около предоставянето на интегрирана доболнична здравна грижа с цел осигуряване на комфорт и качествено обслужване на пациента.“ - сподели Славчо Парушев, партньор в Invenio Partners.

За SAT Health:

SAT Health е динамична и иновативна компания, която предлага продукти и услуги в сектор здравеопазване. Създадена през 2017г., компанията обединява хора с висока експертиза и дългогодишен професионален опит и цели да подобри и оптимизира процесите в здравния сектор чрез широк спектър експертни анализи, иновативни технологични решения и партньорства. 

SAT Health е член на Европейската Фармацевтична Маркетингова Рисърч асоциация (EphMRA) и съосновател на Български Клъстър за Дигитални Решения и Иновации в Здравеопазването (DHI). Компанията е член и на Българската стартъп асоциация (BESCO), Българо-Швейцарската Търговска Камара и European Health Data & Evidence Network (EHDEN). SAT Health бе удостоена с първо място в категория HealthTech на GO GLOBAL AWARDS 2022.

Портфолиото от продукти и услуги на компанията включва дълбочинни анализи и прогнози, специализирани маркетингови проучвания в над 20 държави в Европа, програми за подкрепа на пациенти в различни терапевтични области. За SAT Health придобиването на медицински център Home Medic и Пиа Матер са ключова стъпка в развитието на портфолиото – предоставяне на иновативна, висококачествена, интегрирана социална и медицинска грижа с индивидуален подход към всеки пациент. 

За Медицински център Home Medic:

Home Medic обединява доказани специалисти в модерен медицински център и мобилен екип, който изпълнява домашни посещения за основни прегледи, профилактика и изследвания със събиране на проби във всички основни области на клиничната патология. Мобилният екип на Home Medic се състои от лекар-специалист, медицинска сестра и диагностична медицинска апаратура, която позволява, както проследяване в домашни условия на хронични заболявания, така и годишни профилактични прегледи. Услугите на медицинския център са адаптирани към различните нужди на пациентите, което кореспондира с ценностите на SAT Health за изграждане на индивидуален подход и предоставяне на интегрирана грижа. 

За Пиа Матер:

Пиа Матер предоставя социален патронаж за възрастни хора и са утвърдени на българския пазар като модел на социални услуги в дома. Част от услугите на компанията са ежедневна грижа за възрастни хора, телеасистенция (Интелигентна система за независим живот с превантивна насоченост за запазване на самостоятелността на активни възрастни хора), доставка на храна, услуги за възрастни хора с деменция. Целта на Пиа Матер (в превод от латински означава „нежна майка“) винаги е била да насърчава автономността на хората, които са изправени пред социални или здравословни затруднения и имат временна или продължителна нужда от подкрепа и грижи.