САТ Хелт е победител в една от най-конкурентните категории на GO GLOBAL AWARDS 2022 - HealthTech. Тази година събитието се проведе в Талин от EAS - Enterprise Estonia. SAT Health беше избрана сред иновативни компании от над 80 държави и получихме признание за целенасочената работа в посока телемедицина и грижа за здравето на населението в Европа.