Медицинска сестра

КОИ СМЕ НИЕ?

„САТ Хелт Кеър – Дом за медико-социални грижи “ЕООД е част от семейството на САТ Хелт. 

Базирайки се на опита ни от пациентски програми в различни области, разкрихме многобройните нужди на пациентите, свързани с административните изисквания, логистичните предизвикателства, необходимостта от домашни грижи, а дори и нуждата от разбиране и съпричастност. 

ТЪРСИМ Медицинска сестра, на която да можем да разчитаме!

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Mедицинско образование;
 • Oтговорност, коректност, работоспособност;
 • Разбиране и съпричастност към нуждите на пациента;
 • Желание за осъществяване на посещения в домовете на пациента за извършване на медицински манипулации и приложение на медикаменти;
 • Стриктно изпълнение на поставените задачи;
 • Спазване на конфиденциалност;
 • Добри комуникационни умения, отговорност, лоялност.


Основните Ви АНГАЖИМЕНТИ ще включват:

 • Предоставяне на висококвалифицирани и навременни сестрински грижи и манипулации;
 • Оказване на административна и техническа подкрепа на пациентите, включени в Програмата „Домашна грижа“ - предоставяне на информация и съдействие на пациентите при подготовката на документи;
 • Поддържане контакт с пациентите, оценка на нуждата от домашни грижи и отзивчивост към техните нужди;
 • Проследяване и подпомагане с висока загриженост на психо-емоционалното състояние, както на пациента, така и на неговите близки и роднини;
 • Промотиране на здравето, превенцията и профилактиката;
 • Прилагане на всички нормативни изисквания;
 • Спазване и прилага процедурите и изисквания на САТ Хелт Кеър ДМСГ ЕООД и САТ Хелт АД;


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Гъвкавост и работа на смени;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Работа с високоефективен екип;
 • Работа по утвърдени медицински стандарти и практики.


Ако имате интерес, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.