САТ Хелт получи акредитация като член на Международния търговски съвет.

Сертификацията за качество в бизнеса е независима програма за оценка от трета страна, управлявана от Международния търговски съвет (International Trade Council). Това е методология за оценка и стандарт за бизнес сертифициране, предназначени да подчертаят ангажимента на участващите организации към иновации, непрекъснато усъвършенстване и придържане към глобалните най-добри бизнес практики. Стандартът за качество в бизнеса включва 16 ключови функции, 96 основни критерия и 249 индикатора за съответствие.