Асистент по Пациентски Програми - гр. Плевен

Във връзка с разширяването на дейността ни, търсим медицинско лице, което да се присъедини към нашия екип по Пациентски програми.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отлично познаване на реда и изискванията за лечение на пациенти с протоколно / биологично лечение;
 • Информиране на пациентите за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на постоянна връзка с пациента;
 • Оказване на административна и логистична подкрепа на пациенти с назначено протоколно лечение, при подготовка и подаване на документи и изследвания;
 • Придружаване на пациента при подаване и попълване на документи в здравни звена - болници, лаборатории, РЗОК, аптеки;
 • Следене за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите за предстоящи админитративни и лечебни процедури;
 • Стриктна и регулярна отчетност в системата на компанията;
 • Прилагане на всички нормативни изисквания;
 • Спазване на процедурите и изисквания на компанията.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности
 • Комуникационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеене на аглийски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Медицинска сестра

КОИ СМЕ НИЕ?

„САТ Хелт Кеър – Дом за медико-социални грижи “ЕООД е част от семейството на САТ Хелт. 

Базирайки се на опита ни от пациентски програми в различни области, разкрихме многобройните нужди на пациентите, свързани с административните изисквания, логистичните предизвикателства, необходимостта от домашни грижи, а дори и нуждата от разбиране и съпричастност. 

ТЪРСИМ Медицинска сестра, на която да можем да разчитаме!

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Mедицинско образование;
 • Oтговорност, коректност, работоспособност;
 • Разбиране и съпричастност към нуждите на пациента;
 • Желание за осъществяване на посещения в домовете на пациента за извършване на медицински манипулации и приложение на медикаменти;
 • Стриктно изпълнение на поставените задачи;
 • Спазване на конфиденциалност;
 • Добри комуникационни умения, отговорност, лоялност.


Основните Ви АНГАЖИМЕНТИ ще включват:

 • Предоставяне на висококвалифицирани и навременни сестрински грижи и манипулации;
 • Оказване на административна и техническа подкрепа на пациентите, включени в Програмата „Домашна грижа“ - предоставяне на информация и съдействие на пациентите при подготовката на документи;
 • Поддържане контакт с пациентите, оценка на нуждата от домашни грижи и отзивчивост към техните нужди;
 • Проследяване и подпомагане с висока загриженост на психо-емоционалното състояние, както на пациента, така и на неговите близки и роднини;
 • Промотиране на здравето, превенцията и профилактиката;
 • Прилагане на всички нормативни изисквания;
 • Спазване и прилага процедурите и изисквания на САТ Хелт Кеър ДМСГ ЕООД и САТ Хелт АД;


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Гъвкавост и работа на смени;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Работа с високоефективен екип;
 • Работа по утвърдени медицински стандарти и практики.


Ако имате интерес, моля кандидатствайте с актуално CV  на e-mail: mariya.marin@sathealth.com

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.