Careers

ТЕЛЕФОННИ АСИСТЕНТИ ПО ПАЦИЕНТСКИ ПРОГРАМИ

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Oтлично познаване на реда и изискванията за пациенти с протоколно лечение;
 • Информиране на пациентите по телефон за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на редовна връзка с пациента по телефона;
 • Оказване на административна подкрепа по телефон на пациенти с протоколно лечение, при подготовка на документи и изследвания;
 • Следена за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите по телефона;
 • Стриктна и регулярна отчетност в ситемата на компанията; 

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности;
 • Комуникационни умения и дикция;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеене на английски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

Apply

АСИСТЕНТИ по Пациентски програми - СОФИЯ

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отлично познаване на реда и изискванията за лечение на пациенти с протоколно / биологично лечение;
 • Информиране на пациентите за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на постоянна връзка с пациента;
 • Оказване на административна и логистична подкрепа на пациенти с назначено протоколно лечение, при подготовка и подаване на документи и изследвания;
 • Придружаване на пациента при подаване и попълване на документи в здравни звена - болници, лаборатории, РЗОК, аптеки;
 • Следена за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите за предстоящи админитративни и лечебни процедури;
 • Стриктна и регулярна отчетност в системата на компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности
 • Комуникационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеена на аглийски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

 

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Apply

АСИСТЕНТИ по Пациентски програми - ВАРНА

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отлично познаване на реда и изискванията за лечение на пациенти с протоколно / биологично лечение;
 • Информиране на пациентите за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на постоянна връзка с пациента;
 • Оказване на административна и логистична подкрепа на пациенти с назначено протоколно лечение, при подготовка и подаване на документи и изследвания;
 • Придружаване на пациента при подаване и попълване на документи в здравни звена - болници, лаборатории, РЗОК, аптеки;
 • Следена за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите за предстоящи админитративни и лечебни процедури;
 • Стриктна и регулярна отчетност в системата на компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности
 • Комуникационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеена на аглийски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

 

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Apply

АСИСТЕНТИ по Пациентски програми - ПЛОВДИВ

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отлично познаване на реда и изискванията за лечение на пациенти с протоколно / биологично лечение;
 • Информиране на пациентите за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на постоянна връзка с пациента;
 • Оказване на административна и логистична подкрепа на пациенти с назначено протоколно лечение, при подготовка и подаване на документи и изследвания;
 • Придружаване на пациента при подаване и попълване на документи в здравни звена - болници, лаборатории, РЗОК, аптеки;
 • Следена за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите за предстоящи админитративни и лечебни процедури;
 • Стриктна и регулярна отчетност в системата на компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности
 • Комуникационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеена на аглийски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

 

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Apply

АСИСТЕНТИ по Пациентски програми - СТАРА ЗАГОРА

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отлично познаване на реда и изискванията за лечение на пациенти с протоколно / биологично лечение;
 • Информиране на пациентите за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на постоянна връзка с пациента;
 • Оказване на административна и логистична подкрепа на пациенти с назначено протоколно лечение, при подготовка и подаване на документи и изследвания;
 • Придружаване на пациента при подаване и попълване на документи в здравни звена - болници, лаборатории, РЗОК, аптеки;
 • Следена за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите за предстоящи админитративни и лечебни процедури;
 • Стриктна и регулярна отчетност в системата на компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности
 • Комуникационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеена на аглийски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

 

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Apply

АСИСТЕНТИ по Пациентски програми - ПЛЕВЕН

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отлично познаване на реда и изискванията за лечение на пациенти с протоколно / биологично лечение;
 • Информиране на пациентите за предстоящите процедури в пътя им на лечение; Поддържане на постоянна връзка с пациента;
 • Оказване на административна и логистична подкрепа на пациенти с назначено протоколно лечение, при подготовка и подаване на документи и изследвания;
 • Придружаване на пациента при подаване и попълване на документи в здравни звена - болници, лаборатории, РЗОК, аптеки;
 • Следена за срокове на документи и процедури, както и предварително напомняне на пациентите за предстоящи админитративни и лечебни процедури;
 • Стриктна и регулярна отчетност в системата на компанията;

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Предишен опит от сходни задължения - с предимство са медицински сестри, асистенти по пациентски програми, пациентски организации, други аминистративно-медицински дейности
 • Комуникационни умения;
 • Компютърна грамотност;
 • Отлични умения за работа с документи, опит във воденето на административна документация;
 • Отговорно отношение към работата и поетите ангажименти към пациентите;
 • Владеена на аглийски (друг) език е предимство;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;
 • Постоянен трудов договор;

 

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Apply