Съвременни технологични решения

SAT Health предоставя инструмент за бизнес анализи, специално разработен за фармацевтичния сектор. Платформата позволява на потребителите да разкриват и „четат“ информацията, съдържаща се в сложни данни. Поддържа широка гама опции, включително подготовка на собствени справки на потребителите, както и предварително дефинирани приложения, рипорти и дашбордове.

SAT Health предоставя инструмент за бизнес анализи, специално разработен за фармацевтичния сектор. Платформата позволява на потребителите да разкриват и „четат“ информацията, съдържаща се в сложни данни. Поддържа широка гама опции, включително подготовка на собствени справки на потребителите, както и предварително дефинирани приложения, рипорти и дашбордове.

Решението се основава на асоциативна база данни (QIX Associative Data Indexing Engine), която позволява на потребителите да анализират голям обем данни със комплексни връзки помежду си, от източници вътре и извън компанията.

                                      

Търсенето в платформата се осъществява по ключови думи в целия набор от данни, подреждайки резултатите въз основа на тяхната уместност и асоциация.

 

Визуализацията се задвижва от иновативни методи за демонстриране на значението на данните. Използват се съвременни техники за обобщаване и компресия, както и интелигентен подход към цветните градиенти и адаптивен дизайн. В резултат на това визуализациите са силно интерактивни и отговарят на промените в контекста, независимо от коя част от приложението са разработени. Като се има предвид значението на информационната осведоменост, споделянето на генерирани справки, включено в решението, спестява време за подготовка на презентации.

                                        

Платформата е базирана на HTML5 и проектирана да бъде независима от устройството или местоположението. Адаптивната архитектура позволява оформление в зависимост от използваното устройство.

                                          

Решението се предлага с централизиран и гъвкав модел на защита, който позволява достъп до определени нива на фирмените данни от определени със съответните права служители.

 

                                         

Close

SAT Health използва бисквитки, научете повече на Политика за бисквитки

Съгласен/Съгласна съм